digitalizujeme
PRAHU

30. září 2020 od 9:00 / CAMP

online website builder

Digitalizace je proces zavádění využívání digitálních technologií v nejrůznějších oblastech výroby i života společnosti. Obecně digitalizace hledá možnosti postavené na digitálních technologiích, které přinášejí zefektivnění a zlepšení fungování procesů a služeb. 

Cílem digitalizace procesů a agend v prostředí hlavního města Prahy je především usnadnit styk veřejnosti s úřady, zejména z hlediska úspory času a mělo by rovněž dojít k větší efektivitě fungování úřadu.

Cílem je moderní, přátelský a efektivní úřad, který bude znamenat konec dlouhých čekání ve frontách na úřadech, elektronickou komunikaci mezi občanem a veřejnou správou, omezení neustálého vyplňování úředních formulářů a propojené databáze veřejné správy.

Konference Digitalizujeme Prahu byla hlavně
o chystaných či již spuštěných projektech, kterými
se hlavní město Praha snaží naplnit cíle digitalizace. 

ŘEČNÍCI V HLAVNÍM PANELU

Z. HŘIB / primátor Prahy

V. DZURILLA / ředitel NAKIT

Z. ZAJÍČEK / prezident ICTU

M. FIŠER / ředitel OICT 

A. MEZKOVÁ / MHMP

PROJEKTY A APLIKACE MAGISTRÁTU

V. ŠIMRAL / radní

B. KOTMEL / Operátor ICT

F. KNOTEK / MHMP

M. KRAUS / Operátor ICT

O. RULÍK / Operátor ICT

K. POSPÍŠIL / TSK

L. FIALA / Technologie HMP

PROGRAM KONFERENCE

1. ČÁST PANELU - Úvod 
(9:00–9:45) 

Úvodní řeč primátora
(Zdeněk Hřib)

Digitalizace a Portál Občana (Vladimír Dzurilla) 

Bankovní identita SONIA
(Zdeněk Zajíček) 


PANELOVÁ DISKUZE - Právo občana na digitální službu v kontextu místní samosprávy 
(9:45–10:15) 

(Zdeněk Hřib, Zdeněk Zajíček, Vladimír Dzurilla, Michal Fišer a Alice Mezková)


Přestávka 
(10.15–10:45)


Tisková konference
(10:15–10:45)

2. ČÁST PANELU - Digitalizace (10:45–11:30)

Portál Pražana jako platforma pro elektronická podání (Michal Kraus)

Portál praha.EU a jeho nový design (František Knotek)

Digitalizace školství
(Vít Šimral)

Digitální údržba komunikací
(Karel Pospíšil) 

QR štítky a aplikace THMP
(Libor Fiala)


Přestávka
(11:30–12:00)

3. ČÁST PANELU – Praha pracuje (12:30–14:00)

Přijímací řízení do MŠ 
(Vít Šimral) 

Pragozor
(Benedikt Kotmel) 

CityVizor
(Martin Šebek) 

Změňte to
(Ondřej Rulík) 

Lítačka
(Michal Fišer) 

Záznam konference na Vimeo

APLIKACE, KTERÉ JSTE MOHLI VIDĚT

PORTÁL PRAŽANA / PRAHA PRACUJE
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ / PRAGOZOR
CITYVIZOR / ZMĚŇTE.TO / LÍTAČKA

O KONFERENCI

Magistrát hlavního města Prahy jako územní samosprávný celek při výkonu samostatné působnosti má právo, nikoli povinnost poskytovat digitální služby podle tohoto zákona ale přesto jdeme vstříc digitalizací naproti občanům Prahy.

Ideovým dokumentem je především zákon č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby. Právo na digitální službu podle §3,

odst. (1): „Uživatel služby má právo využívat digitální službu a orgán veřejné moci má povinnost poskytovat digitální službu",

odst. (2): „Nestanoví-li zákon výslovně závaznou podobu úkonu vůči orgánu veřejné moci, má uživatel služby právo činit úkon jako digitální úkon.“ Zákon definuje dle § 4 Právo činit digitální úkon",

odst. (3):"Nezveřejní-li orgán veřejné moci elektronický formulář, má uživatel služby právo učinit digitální úkon podle své volby v jakémkoli výstupním datovém formátu podle zákona upravujícího archivnictví a spisovou službu.“ 

Kontakt

Bc. Martina Vacková
tisková mluvčí primátora hl. m. Prahy
martina.vackova@praha.eu

Adresa

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor Kancelář primátora
Oddělení poradců
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1, Staré Město